Trygghet på trening

Covid-19 smittevern

Oppdatert 15. desember 2021

Crossfit Moholt har innført grundige renholdsrutiner og gode smitteverntiltak for at du skal være trygg på trening, men det er viktig at du som medlem også bidrar. Dette innebærer å opprettholde gode smitteverntiltak:

  • Hold 2 meter avstand til andre i alle treningsareal (både gruppetreningssal og treningssal) 
  • Hold 1 meter avstand til andre i øvrige områder, som resepsjon, garderober og lignende.  
  • Respekter makskapasitet i ulike avdelinger. Er det fullt må du vente til det blir ledig.  
  • Munnbind er påbudt når du ankommer og forlater senteret, eller når du oppholder deg i resepsjonsområdet. Unntaket er når du sitter for å spise og drikke. Personer med medisinsk grunn er fritatt å bruke munnbind.  
  • Vaske hendene regelmessig.
  • Rengjøre alt utstyr du benytter på trening.
 
 

Det er satt opp hygienestasjoner rundt omkring på sentrene, slik at du har tilgang til å vaske hender og/eller desinfisere hendene ofte og grundig. Det er også viktig at du alltid har med ren håndduk på trening, og kommer i rene treningsklær. I tillegg til at du vasker utstyret du tar i, har Crossfit Moholt selvfølgelig strenge renholdsrutiner og følger alle retningslinjer gitt av Folkehelseinstituttet.

Dersom du er i en risikogruppe og er usikker på om du kan trene ber vi deg ta kontakt med Crossfit Moholt. 

 

Gruppetimer er avlyst

Grunnet nye nasjonale restriksjoner er vi dessverre nødt til å avlyse gruppetimene våre. Dersom det kommer endringer vil vi informere om det. Du trenger ikke foreta deg noe i den forbindelse, og du vil ikke motta No-show gebyr for timer som ikke er booket av så lenge vi ikke kan tilby gruppetimer. 

 

Alle må følge smittevernet! 
Det kan virke veldig strengt, men vi vet at smittevernet fungerer veldig godt! Det stopper smitten fra å spre seg, og et godt smittevern er en forutsetning for at vi får holde åpent. Vi understreker derfor viktigheten av at alle medlemmer følger smitteverntiltakene, og respekterer at avstandskravet på 1 eller 2 meter også gjelder mellom familiemedlemmer, personer i samme kohort og andre man omgås ofte. Vi kontrollerer jevnlig smittevernet, og gjentatte brudd på smittevern kan medføre inntil 3 mnd. utestengelse fra Crossfit Moholt, dersom man ikke innretter seg etter muntlig varsel fra en ansatt.  

 

Takk for at du tar hensyn! 

Vi samarbeider tett med kommunen, og vi følger alle retningslinjer gitt av FHI, kommune og smittevernkontoret. Vi holder oss kontinuerlig oppdatert på gjeldende retningslinjer, og innretter oss selvsagt etter eventuelle endringer.